Konferans salonu yapımı

Konferans salonu yapımı genellikle toplumsal türde bilginin yayılmasını hedefleyen mekanlar olarak ifade edilebilir. Çok sayıda dinleyici aynı bilgi ve enformasyon sürecine alan önemli mekanlardan birisidir. Zamanla dünyada ve ülkemizde hızla yayılmasının yanında konferans salonu yapımı da başlı başına bir sektör olarak ülkemizde bir iş kolu olarak yaygınlaştı. Konferans salonu yapımı temelde mevcut mimari proje veya yapının ihtiyaçlarına göre belirli birkaç aşamadan meydana gelir.

Konferans salonu yapımı ve mimari projenin yapılması

Konferans salonu yapımının ilk aşaması olarak kabul edilecek ilk adım mevcut mekânın konferans salonu yapımına uygun olup olmadığının tespit edilip, mimari etüdünün yapılmasıdır. Bir konferans salonu yapımı projesinde mimari etüdün alanında uzman kadrolar tarafından icra edilmesi ön koşulu ile mevcut mekanın fiziki koşulları veriler haline getirilerek tasarlanan konferans salonu yapımı projesi hedeflerine uygun bir biçimde anahtar projeye dahil edilir.

Konferans salonu yapımında ilk öncelik olarak saptanan mimari etüt ve veri toplama işleminin yapılması konferans salonu yapımı projelerinde ilk ve en önemli adım olarak kabul edilir. Müşteri ve firma arasındaki karşılıklı iletişimin ve istişarenin sınırlarını ve tasarımını belirleyen en önemli etken konferans salonu yapımı projesinin ilk adımı olan mimari etüdüdür.

Tasarım ve Estetik

konferans salonu yapımı projelerinde mimari etüt ve fiziksel verilerin toplanması aşamasından sonra ardından gelen en önemli süreç konferans salonu yapımı projesinin tasarımının müşteri ve firma tarafından tespit edilmesidir. Konferans salonları genellikle mevcut mimari mekânın içerisinde ikinci bir mekan olarak inşa edildiğinden dolayı mekânsal ölçülerin sınırları içerisinde bir anahtar proje olarak belirlenebilir.

Konferans salonu yapımı projesi oturma düzeni, sahne düzeni ve akustik kaplamalar olarak tespit edilse bile genellikle ihmal edilen insani çevre ve klima koşullarının mevcudiyeti sayesinde ancak yüksek performans ve verim alınabilecek mimari ikincil unsurlardır. Bir konferans salonu yapımı projesi tasarımı öncelikle yüksek performanslı iklim ve klima koşullarının varlığı ile hayata geçirilebilir.

Konferans salonu yapımı ve oturma düzeni

Konferans salonu yapımı projesine ait en önemli konulardan bir diğeri konferans salonunun da kullanılacak koltukların tespiti ve konferans salonu yapımı projesine ait mimari modellemeye olan uyumudur. Konferans koltuğunun seçimi, konferans salonunun insani kullanım koşullarına uygun tercih edilmediğinde çeşitli problemler ortaya çıktığı gibi konferans salonu yapımı projesinde ve tasarımında ortaya koyulan unsurlarında verimliliğini alt seviyelere çeker. Konferans salonlarında kullanılacak uygun model konferans koltukları ve oturma düzeni konferans salonu yapımı anahtar projesine uygun belirlenmeli mevcut mimari yapının yapısal özelliklerine ışıklandırma ve klima koşulları ile uyum içerisinde yerleşimlerinin yapılması gerekmektedir.

Anahtar proje ve akustik uygulaması

Konferans salonu yapımı genellikle bilindiği üzere anahtar bir proje etrafında şekillenen toplam bir mimari tasarım ve uygulamadır. Konferans salonu yapımı işi bu yönüyle tek tip bir uygulama tekniği ve tasarımına dayanmayıp müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir.

Konferans salonun tavan ve zemin uygulamaları vb unsurlar genellikle ihmal edilen yalnızca görüntü ve aksesuar olarak kullanılan zayıf uygulamalar dışında gerçekte hem akustik performansı hem de insani yoğunlaşma ve dikkatin performansını artıracak profesyonel uygulamalar tercih edilmelidir. Kimi renk ve malzemelerin insani duyarlılığı ve faaliyeti uyandırdığı bilimsel olarak tespit edilmiş olup bunların konferans salonu yapımı projesinde doğru bir biçimde tespit edilip uygulanması gerekmektedir.

Akustik performans yalnızca ahşap duvar kaplamalarının dizaynı olarak düşünülmemeli konferans salonunun akustik performansını artıracak profesyonel tekniklerin uygulamasına yönelmelidir. Konferans salonu yapımı bir mimari ve mühendislik disiplini olarak düşünüldüğünde gerekli uygulamaların ancak bu bilimsel ölçütler içerisinde hayata geçirildiğinde sahici ve olumlu sonuçlar alınabilir.

Konferans salonu yapımı projelerinde mimari etüt ve fiziksel verilerin toplanması aşamasından sonra ardından gelen en önemli süreç konferans salonu yapımı projesinin tasarımının müşteri ve firma tarafından tespit edilmesidir. Konferans salonları genellikle mevcut mimari mekânın içerisinde ikinci bir mekan olarak inşa edildiğinden dolayı mekânsal ölçülerin sınırları içerisinde bir anahtar proje olarak belirlenebilir.

Konferans salonu yapımı projesi oturma düzeni, sahne düzeni ve akustik kaplamalar olarak tespit edilse bile genellikle ihmal edilen insani çevre ve klima koşullarının mevcudiyeti sayesinde ancak yüksek performans ve verim alınabilecek mimari ikincil unsurlardır. Bir konferans salonu yapımı projesi tasarımı öncelikle yüksek performanslı iklim ve klima koşullarının varlığı ile hayata geçirilebilir.

Kapalı hacim akustiği ve oturma düzeni

Konferans salonu yapımı projesine ait en önemli konulardan bir diğeri konferans salonunun da kullanılacak koltukların tespiti ve konferans salonu yapımı projesine ait mimari modellemeye olan uyumudur. Konferans koltuğunun seçimi, konferans salonunun insani kullanım koşullarına uygun tercih edilmediğinde çeşitli problemler ortaya çıktığı gibi konferans salonu yapımı projesinde ve tasarımında ortaya koyulan unsurlarında verimliliğini alt seviyelere çeker.

Konferans salonlarında kullanılacak uygun model konferans koltukları ve oturma düzeni konferans salonu yapımı anahtar projesine uygun belirlenmeli mevcut mimari yapının yapısal özelliklerine ışıklandırma ve klima koşulları ile uyum içerisinde yerleşimlerinin yapılması gerekmektedir.

Konferans salonu yapımı genellikle bilindiği üzere anahtar bir proje etrafında şekillenen toplam bir mimari tasarım ve uygulamadır. Konferans salonu yapımı işi bu yönüyle tek tip bir uygulama tekniği ve tasarımına dayanmayıp müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir.

Konferans salonun tavan ve zemin uygulamaları vb unsurlar genellikle ihmal edilen yalnızca görüntü ve aksesuar olarak kullanılan zayıf uygulamalar dışında gerçekte hem akustik performansı hem de insani yoğunlaşma ve dikkatin performansını artıracak profesyonel uygulamalar tercih edilmelidir. Kimi renk ve malzemelerin insani duyarlılığı ve faaliyeti uyandırdığı bilimsel olarak tespit edilmiş olup bunların konferans salonu yapımı projesinde doğru bir biçimde tespit edilip uygulanması gerekmektedir.

Akustik performans ,yalnızca ahşap duvar kaplamalarının dizaynı olarak düşünülmemeli konferans salonunun akustik performansını artıracak profesyonel tekniklerin uygulamasına yönelmelidir. Konferans salonu yapımı bir mimari ve mühendislik disiplini olarak düşünüldüğünde gerekli uygulamaların ancak bu bilimsel ölçütler içerisinde hayata geçirildiğinde sahici ve olumlu sonuçlar alınabilir.

İletişim ve proje için : 0216 574 46 40